Klachtenregeling

Als professioneel transpersoonlijk therapeut ( lifecoach) wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie, een enkele keer kan dat anders lopen, u kunt dan de volgende weg bewandelen:

A) in eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk- bij de transpersoonlijk therapeut (lifecoach) terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan veel langer duren.
B) de klachten functionaris is een onafhankelijke persoon, hij of zij kiest geen partij, noch voor de cliënt noch voor de therapeut De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken in gezamenlijk overleg op te lossen. Deze klachten functionaris is een onbekende voor de therapeut en het verzoek zal lopen via de voorzitter van het Transpersoonlijk netwerk.
/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/