Relatietherapie in Drachten

Relatietherapie Drachten

In Aldtsjerk is de praktijk van Ank van der Meer gevestigd. Partners die wonen in Drachten vinden in mij een ervaren en betrokken relatietherapeut. Vaak is de gang naar een relatietherapeut de laatste poging om een relatie te redden die om welke reden dan ook niet meer werkt tussen de partners. In deze situaties is vaak sprake van heftige emoties. Empathie en begrip van de therapeut zorgt dan voor een vertrouwensband van waaruit de juiste therapie ingezet kan worden.

Van groot belang voor een succesvolle relatietherapie is dat de partners zich kwetsbaar durven op te stellen. Het begrijpen van elkaars emoties en drijfveren om zo samen in beweging te komen is de eerste aanzet op weg naar een effectieve therapie. Partners die kiezen voor relatietherapie door mij zijn vaak al emotioneel ver van elkaar verwijderd. Dit uit zich in afstandelijke gevoelens of frustraties over elkaar. Door deze gevoelens uit te spreken komen partners dichter tot elkaar.

Relatietherapie Drachten

Verbeteren van de communicatie tussen partners

Het ontbreken van een heldere communicatie tussen partners kan er voor zorgen dat beiden steeds verder uit elkaar groeien. Uiteindelijk is er geen weg meer terug en daarom moet tijdig ingegrepen worden door een professionele relatietherapeut. Mensen besluiten bewust tot een relatie. De drijfveer hiervoor is het verlangen naar intimiteit en samen door het leven gaan in plaats van alleen. Wanneer een relatie dreigt te stranden dan kan ik je helpen om je te laten beseffen dat het niet zinvol is om te proberen je partner te veranderen. Zoek bij jezelf naar welke moeilijke gevoelens de relatie dreigen te laten mislukken. Je wordt geleerd om je eigen verantwoordelijkheid te accepteren en die niet bij je partner neer te leggen. Hierdoor leer je jezelf kennen wat ten goede komt aan je verhouding met je partner.

Tijdens de relatietherapie komen een aantal belemmeringen voor een goede relatie aan de orde. Het belangrijkste is het ontbreken van een duidelijke communicatie tussen de partners. Het herstel hiervan zorgt voor een beter inzicht in elkaars gevoelens en de hindernissen die in de weg staan. Bestaande problemen worden besproken met het doel om deze weg te nemen. Ook verbaal en non-verbaal gedrag wat irritaties kan opwekken wordt aan de kaak gesteld alsmede het vasthouden aan bestaande patronen.

Individuele coaching Drachten

Mensen in Drachten die lijden aan geestelijke of lichamelijke klachten die voortkomen uit onvrede met wat je bereikt hebt in het leven kunnen bij mij terecht voor individuele coaching. Hiermee wordt gezocht naar de oorzaken die vaak terug te voeren zijn naar de jeugd. De opvoeding en bang zijn om de liefde van de opvoeders te verspelen zijn belangrijke factoren. Ik stimuleer je om de weg naar jezelf terug te vinden door individuele coaching. Hierbij wordt je geconfronteerd met je zelfbeeld en eigenwaarde en hoe je hiermee om kan gaan voor meer levensgeluk. Ook wordt je gestimuleerd om onverwerkte emoties om te buigen in kracht. Een gezond lichaam draagt ook bij aan je beter voelen en het stellen van doelen en een positieve levensinstelling maken de cirkel compleet.

Wil je jullie relatie een nieuwe kans geven of ben je op zoek naar individuele coaching? Aarzel dan niet en neem direct contact op.

/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/