Relatietherapie in Heereveen

Relatietherapie Heerenveen

In Aldtsjerk bevindt zich de praktijk van Ank van der Meer. Partners uit Heerenveen kunnen bij mij terecht voor een effectieve relatietherapie. Door een brede ervaring als relatietherapeut en een individuele benadering van degenen die een beroep op mij doen kan ik een relatie die in een dal verkeert een nieuwe impuls geven. Oprechte betrokkenheid bij het wel en wee van partners die in een relatiecrisis verkeren schept een vertrouwensband tussen jullie en mij. Dit is nodig omdat ik vaak moet doordringen tot diepliggende emoties en problemen.

Het doel van de relatietherapie is om de betrokkenen te leren om kwetsbaar te worden en elkaars motieven en wensen te leren begrijpen om zo samen in beweging te komen. Vaak is er al sprake van een verwijdering tussen de partners wat resulteert in afstandelijke of gefrustreerde gevoelens. Delen van gevoelens is een essentieel onderdeel van een toenadering tot elkaar. Door onderling begrip krijgt de liefde weer een eerlijke kans.

Relatietherapie Heereveen

Betere communicatie tussen partners

Door gebrek aan communicatie kan een uit elkaar groeien optreden tussen de partners die steeds ernstiger wordt. Het aangaan van een relatie is meestal een weloverwogen beslissing. Er wordt gekozen voor intimiteit en samenzijn en niet voor alleen zijn. Het inroepen van de hulp van een relatietherapeut moet ook een doordachte beslissing zijn. Vaak is dit de enige mogelijkheid om te beseffen dat niet jij je partner moet veranderen maar bij jezelf te rade te gaan welke moeilijke gevoelens een gezonde relatie in de weg staan en te komen tot een oplossing. Niet de verantwoording bij een ander leggen maar doordringen tot je eigen ware ik.
Tijdens de sessies wordt de nadruk gelegd op het stimuleren van een duidelijke onderlinge communicatie tussen de partners. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaars gevoelens en remmingen. Ook worden de problemen tussen de partners aan de kaak gesteld om deze weg te nemen. Daarbij worden ongewenste mondelinge en non-verbale uitingen besproken en wordt er geoefend in het onderkennen van patronen die een gezonde relatie in de weg staan.

Individuele coaching Heerenveen

Ook voor individuele coaching kunnen klanten uit Heerenveen terecht bij mij. Heb je het gevoel dat het leven niet aan je hooggespannen verwachtingen voldoet en kun je de oorzaak niet achterhalen? Zowel geestelijke als lichamelijke klachten kunnen dan een reden zijn om therapeutische hulp te zoeken. Een veel gehoorde oorzaak van de problemen is gelegen in de jeugd. De opvoeding en de vrees voor het verlies van de liefde van de opvoeders.

De weg terug naar jezelf

De weg terug naar jezelf omvat vier aspecten die tijdens de individuele coaching aan de orde komen:

  • Hoe is je zelfbeeld en eigenwaarde?
  • Onverwerkte emoties en wonden in je ziel omzetten in kracht
  • Aandacht besteden aan je lichaam om deze gezond en vitaal te maken
  • Je doelen te bereiken en je houding tegenover het leven te verbeteren

Neem voor meer informatie vandaag nog contact met mij op voor een betere relatie of meer kwaliteit in je leven.

/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/