Een innerlijke reis met magische truffels

De werking van magische truffels

Ank van der Meer werkt therapeutisch met magische truffels. De werkzame stof hierin is de psychedelische stof psilocybine. Onze hersenen bestaan uit verschillende gebieden die allemaal verantwoordelijk zijn voor speciefieke taken en processen en staan door netwerken met elkaar in verbinding.

Het DMN (default mode netwerk) is actief als we in rust zijn: wanneer we nadenken, piekeren of de dialoog met ons zelf voeren. Het DMN is ook de plek waar ons ego zetelt, hoe we naar onszelf en de wereld kijken en waar onze diepste overtuigingen zijn opgeslagen. Onderzoek (Leids Universitair Medische Centrum) heeft uitgewezen dat psychedelische stoffen zoals psilocybine het DMN verminderen, waardoor je “egostilte” kan ervaren. Dit betekent dat je in je reis met magische truffels voorbij je eigen angst en zorgen kunt kijken hierdoor kun je zien wie jij bent en welke overtuigingen voor belemmeringen zorgen in je dagelijkse bestaan. Je bent nadien in staat om betere keuzes te maken en jezelf beter te begrijpen.

Magische truffels
Magische truffels

Een truffelreis bij Ank

Is een reis naar je eigen essentie op zielsniveau! Je wekt het goddelijke injezelf op en kan zo contact maken met je eigen innerlijke kind. Je ervaart hierin kracht en genezing en geniet van prachtige kleuren, beelden en je eigen innerlijke licht. Tijdens de reis krijg je inzichten wat er op onbewuste lagen speelt en voel je wat er gevoeld mag worden. Het onbewuste geeft je op maat wat nodig is om verder in ontwikkeling te komen naar je werkelijke zijn.

"Finding a human that you can be vulnerable with while feeling completely safe is priceless"

De verwondering blijft…

Een reis met magische truffels is een intense ervaring waarin veel inzicht en heling kan plaats vinden. Sfeer, setting en een zuivere ruimte is belangrijk en hier besteed Ank veel aandacht aan. Er wordt ondersteunend gebruik gemaakt van rauwe cacao (opent het hart), essentiele oliën en mooie passende muziek.

Ook na de reis is er ruimte om je ervaring te delen, Ank helpt je om de beelden te duiden, zodat je deze beter kan integreren in je leven, wat overigens een doorgaand proces is.

De ervaring verandert je leven en je bent beter in staat keuzes te maken die bij je passen. Je voelt je nadien vaak meer verbonden met de natuur en de mensen om je heen.

Dagprogramma

Op zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur.

  • Ontvangst met een glaasje rauwe cacao
  • Een persoonlijk moment
  • Ceremonie met magische truffels
  • Sharing met vers fruit
  • Naar wens soep en een broodje
  • Afscheid

“Het vermogen van psychedelica om het DMN (deels) uit te schakelen en zo dwangmatige denkpatronen te doorbreken, lijkt ook na de psychedelische ervaring in stand te blijven”

Meer informatie over psychedelica:
https://www.afkickkliniekwijzer.nl/psychedelica-en-psychische-aandoeningen/

De Intake bij gebruik van psychedelica

Voordat je veilig met magische truffels kunt gaan reizen is een goede screening en intake van wezenlijk belang. Hierbij wordt gekeken naar medicijn gebruik en overige gezondheidsklachten. Ank kijkt zorgvuldig of er ook contra- indicaties zijn om veilig te kunnen reizen met psychedelische middelen. Veiligheid staat voorop!

Reizen kan NIET bij medicijn gebruik voor hypertensie, antipsychotica, antidepressiva of psychiatrische problematiek, wanen, hallucinaties of psychose in de voor geschiedenis. Ook als je zwanger bent of borstvoeding geeft kun je niet een reis met truffels ondernemen.

Goed om te weten is dat Truffels/psilocybine in geen enkel geval verslaving geeft, noch mentaal, noch lichamelijk en zijn in Nederland legaal te koop.

Veel informatie over magische truffels kan je vinden op de website van Cosmic truffles, Ank is verbonden aan dit platvorm voor professionals.
https://www.cosmictruffles.nl/magic-truffels/

In het oktobernummer van het Magazine TCC ( tijdschrift voor therapeuten coaches en counselors) heeft Ank een artikel geschreven over de helende werking van magische truffels (psilocybine)
https://transpersoonlijk.net/helende-werking-van-truffels/

/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/